Is een online boekhoudpakket met een Zeker-OnLine keurmerk verplicht?

 In

Nee. De wet- en regelgeving met betrekking tot een administratie stelt alleen eisen aan welke gegevens geregistreerd moeten worden en hoe lang deze bewaard moeten blijven. Er worden geen eisen gesteld aan de vorm waarmee deze gegevens vastgelegd moeten worden. Wel dient een bedrijf een administratie te voeren die past bij de aard en omvang van zijn onderneming.
Een boekhoudpakket met het Keurmerk Zeker-OnLine faciliteert de gebruiker gegevens vast te leggen en te bewaren in overeenstemming met de eisen zoals gesteld in de wet- en regelgeving. Een online boekhoudprogramma met keurmerk is dus niet verplicht maar ondersteunt de gebruiker wel in zijn administratieve verplichtingen.

Recente berichten