Heeft een boekhoudpakket met keurmerk de mogelijkheid om vastgelegde gegevens aan te passen of te corrigeren?

 In

Ja, het is mogelijk om vastgelegde gegevens aan te passen of te corrigeren, met dien verstande dat de aanpassingen en correcties worden gelogd zodra deze onderdeel uitmaken van een verantwoording, zodat te allen tijde kan worden vastgesteld hoe rapportages en verantwoordingen tot stand zijn gekomen.

Recente berichten