Keurmerk Zeker-Online

Zeker-OnLine stelt de betrouwbaarheid van online (cloud) diensten vast. Het keurmerk Zeker-OnLine wordt verleend door de stichting Zeker-OnLine, de eigenaar van het keurmerk. De stichting Zeker-OnLine is opgericht op 16 april 2013.

Veilig & Betrouwbaar

Juridische zekerheid

Onafhankelijke beoordeling

Doelstelling

Zeker-OnLine wil online dienstverlening veiliger maken voor gebruikers. Dit doen we door onafhankelijke en transparante toetsing van online diensten als boekhoudprogramma’s en portals. Zeker-OnLine staat voor betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit van de dienstverlening.

Veel gebruikers hebben een gebrek aan ICT en juridische kennis van online diensten. Ook hebben ze vrijwel geen toegang tot de infrastructuur en werkwijze van online dienstaanbieders. Hierdoor zijn ze niet in staat om de kwaliteit van online diensten vast te stellen. Het keurmerk neemt deze toetsing uit handen. Op deze manier kan de gebruiker er zeker van zijn dat de online software betrouwbaar, veilig en altijd beschikbaar is.

De toetsing van softwareleveranciers vindt jaarlijks plaats door een onafhankelijk en extern auditteam. Het auditteam hanteert daarbij een openbaar normenkader, dit normenkader is deels gebaseerd op de richtlijnen voor veilige webapplicaties van het NCSC (Nationaal Cyber Security Centre). Na een positief rapport krijgt de online dienst het keurmerk van Zeker-OnLine toegekend.

Visie

Zeker-OnLine vindt dat de kwaliteit in de hele keten van online dienstaanbieders van belang is en dat de eindleverancier hierover verantwoording moet kunnen afleggen. Hiervoor is het van belang dat er gestandariseerd normenkader komt zodat toeleveranciers makkelijker op elkaar kunnen steunen. Dit noemen we de modulaire aanpak of ketenaanpak. Met het Zeker-OnLine-certificaat stelt de eindleverancier zich verantwoordelijk voor de hele online dienst. Op deze manier hoeft niet iedere softwareaanbieder die bij de online dienst betrokken is, meer aan iedere gebruiker apart verantwoording af te leggen.

Door zo veel mogelijk softwareleveranciers bij het keurmerk te betrekken, wil Zeker-OnLine de kwaliteit in de online keten verbeteren. Daarnaast geeft het keurmerk vertrouwen en biedt het houvast voor alle online klanten en leveranciers. Op maatschappelijk vlak ondersteunt Zeker-OnLine het publieke debat wat betreft online veiligheid.

Zeker-OnLine voor

Geschiedenis

Het ontwikkelen van dit keurmerk vindt zijn oorsprong in een initiatief van de Belastingdienst, de aanbieders van online administratieve diensten en het platform voor de informatiesamenleving (ECP) om te komen tot een kwaliteitsgarantie voor gebruikers van administratieve dienstverlening. Genoemde partijen hebben daarbij nauw samengewerkt en zijn ondersteund door een werkgroep van auditors. Dit alles is in 2013 samengebracht in een juridische structuur, waarbij de Stichting Zeker-OnLine het keurmerk verleent. In 2014 zijn de eerste keurmerken uitgereikt.

Zeker-OnLine is vanaf 2016 de toepassing van het keurmerk aan het verbreden naar aanbieders van portalen, platforms, hostingproviders en salarisapplicaties.

Reeleezee - Reeleezee Administratie
Exact- Exact Online
Flexkids-Flexkids Online
Loket.nl - Loket.nl