Wat is de rol van de Belastingdienst bij het Keurmerk Zeker-OnLine?

 In

De Belastingdienst heeft samen met leveranciers van online administratieve diensten en ECP* het initiatief genomen om te komen tot het keurmerk Zeker-OnLine.

De Belastingdienst vindt het belangrijk dat administratieve ketens die tot belastingaangiften leiden zoveel mogelijk werken volgens de principes van Automatisch Goed. Dat wil zeggen het zoveel mogelijk verwerken van administratieve gegevens zonder menselijke tussenkomst waardoor fouten in administraties minder voorkomen. Met Zeker-OnLine is een belangrijke stap gezet om de infrastructuur van Automatisch Goed te realiseren. De Belastingdienst werkt mee aan en houdt toezicht op het normenkader waarop het keurmerk is gebaseerd.

De onafhankelijke Stichting Zeker-OnLine geeft het Keurmerk Zeker-OnLine uit.
* ECP is een neutraal platform van bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties en heeft tot doel het gebruik van ICT in de Nederlandse samenleving te versterken. Voor meer informatie zie www.ecp.nl

Recente berichten