Verwarring AVG-recht met dataportabiliteit

 In

De dataportabiliteit gaat in op de data transfer tussen leveranciers of applicaties. De AVG heeft betrekking op de rechten van een individu, bijvoorbeeld het recht op vergetelheid en ook deels het recht om data als individu mee te nemen. Recht dus tot het meenemen van persoonsdata. Een individuele werknemer van een boekhoudapplicatie of salarisapplicatie heeft niets aan deze dataportabiliteit, hij zal immers geen data mee te hoeven nemen als hij van de ene naar de andere werkgever gaat.

Wat is geregeld inzake dataportabiliteit?

Keurmerkhouders van Zeker-OnLine moeten waarborgen dat de gebruiker eigenaar is en blijft van de data die in het kader van onlinedienst verlening zijn ingevoerd en verzameld. In het geval van beëindigen van de overeenkomst tussen dienstaanbieder en klant zijn er afspraken gemaakt over het gegevensbeheer en de bewaartermijn (bijvoorbeeld noodzakelijk voor de Belastingdienst).

Bij elke leverancier en type gebruiker is een verschillende aanpak nodig, maatregelen zijn afgestemd op de gebruiker en applicatie waarbij de meest voorkomende oplossingen zijn bij het overgaan naar een nieuwe leverancier:

  1. Data overzetten middels een gangbaar format. Vaak geschikt voor kleinere hoeveelheden data.
  2. Data overzetten middels een conversie tool tussen beide applicaties.
  3. Indien data overzetten te duur of complex wordt, kun je ook afspreken de data beschikbaar te houden in de oude applicatie voor een of twee accounts zodat bijvoorbeeld aan een heraanleveringsverzoek van de Belastingdienst kan worden voldaan. (Dit mag uiteraard geen verdienmodel meer zijn).
Recente berichten