Kunnen andere klanten of partijen bij mijn data op de server van de cloudprovider?

 In

Dit zou nooit mogen, zonder jouw toestemming mogen alleen leveranciers bij de data komen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienst.  De cloudprovider moet alle technische en organisatorische maatregelen hebben genomen jouw data te onderscheiden van andere klanten of onbevoegde. Een voorbeeld is het inladen van de betaalgegevens uit een bankapplicaties, de boekhoudleverancier moet dan voldoende maatregelen treffen die ervoor zorgen dat alleen jij jouw transacties ziet en verwerkt.

Recente berichten