Wat doet de Belastingdienst met een softwarepakket dat aan het gepubliceerde normenkader Zeker-OnLine voldoet maar geen Keurmerk aanvraagt?

 In

Niets. De Belastingdienst certificeert zelf geen systemen. Wel wil de Belastingdienst zo efficiënt mogelijk werken. Daarom treedt zij zoveel mogelijk in overleg met vertegenwoordigers van een specifieke groepen individuele organisaties. De Stichting is een voorbeeld van zo’n vertegenwoordiger.
Het staat een leverancier van een online boekhoudpakket vrij om een accountant of IT-audit opdracht te geven zijn pakket op het normenkader te laten toetsen. Voor het keurmerk is echter de onafhankelijk werkende Stichting Zeker-OnLine de enige instantie die beoordeelt of de audit en haar resultaten voldoen aan de uitgangspunten van het keurmerk.

Toelichting Zeker-OnLine op de site van de Belastingdienst.
Toelichting Zeker-OnLine op de site van het Belastingdienst-aangiftehulp.

Recente berichten