Treedt de Belastingdienst in de concurrentieverhoudingen van de leveranciers van boekhoudpakketten door mee te werken aan keurmerkorganisaties?

 In

Nee. Iedere leverancier van online boekhoudpakketten kan deelnemer worden van de Stichting. De toetredingsdrempels zijn zo laag mogelijk gehouden, waardoor deelname zo eenvoudig mogelijk is. Het normenkader daarentegen vereist vergaande maatregelen, het voldoen aan deze maatregelen wordt vastgesteld door een onafhankelijke IT- auditor (RE), deze kosten zijn voor de aanvrager van het Keurmerk Zeker-OnLine.

Recente berichten