Mijn kinderopvang maakt geen gebruik van een keurmerkapplicatie. Is dit veilig?

 In

Het voordeel is dat een derde toezichthoudende partij aangeeft dat de applicatie betrouwbaar is! Dit geeft altijd meer zekerheid dan het principe van een slager die zijn eigen vlees keurt.

Daarnaast geven partijen als het ministerie van EZK en de Belastingdienst ook aan dat het belangrijk is om te werken met een gecertificeerde applicatie. In de toekomst

Zeker-OnLine verwacht dat gegeven het toenemende belang van digitalisering en daarmee de groeiende afhankelijkheid ten opzichte van cybersecurity, dat de vraag naar cybersecurity certificering de komende jaren sterk zal toenemen. Als houder van het keurmerk heb je dan een voorsprong omdat je alle stadia van een audit al hebt doorlopen, je bent klaar voor de toekomst met betrekking tot cybersecurity.

Recente berichten