csp-cert-wg-recommendations-for-the-implementation-of-the-csp-certification-scheme-20190607-final-version1.pdf

 In

csp-cert-wg-recommendations-for-the-implementation-of-the-csp-certification-scheme-20190607-final-version1.pdf

Middels bovenstaande url kan het rapport gedownload worden. Dit rapport bevat de aanbevelingen aan ENISA en de Europese Commissie inzake een cloud security certificatieschema. Een cloud certificatieschema of keurmerk die invulling moet geven aan Cybersecurity Act.

Cloud Service Provider Certification Working (CSP Cert) bestaande uit afgevaardigden uit diverse landen en organisaties zich de afgelopen anderhalf jaar gebogen hebben over hoe dit schema eruit moet zien: welke normen moeten er worden gehanteerd en hoe moet dit getoetst worden. Zeker-OnLine is actief betrokken geweest als schrijver en penvoerder van verschillende onderdelen van dit schema.

Recente berichten