Loket.nl is deelnemer van Zeker-OnLine!

 In Persberichten

Breukelen augustus 2017–Veilige en betrouwbare salarisapplicaties in de cloud. Zeker-OnLine zet zich vanaf nu ook in voor veilige en betrouwbare online salarisdienstverlening. Met de komst van online salarisapplicaties zijn er veel meer partijen betrokken bij de dienstverlening dan in het verleden. Daarmee is ook de veiligheid en betrouwbaarheid van salarisapplicaties minder inzichtelijk geworden. Het keurmerk Zeker-OnLine maakt de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden weer zichtbaar. Sinds 2016 is met diverse softwareleveranciers en privacydeskundigen gewerkt aan het specifiek maken van het normenkader van Zeker-OnLine voor online salarisaanbieders. Met de deelname van Loket.nl aan Zeker OnLine zijn de eerste stappen gezet in de branche. Loket.nl heeft, als eerste online salarisapplicatie, aangegeven volledig te willen voldoen aan het normenkader van het keurmerk Zeker-OnLine.

Bijna alle salarisadministraties maken tegenwoordig gebruik van online diensten. Daardoor zijn veel meer partijen betrokken bij de dienstverlening dan in het verleden bij on premise software. De gegevens van het personeel zijn nu overgegaan na een derde partij en staan in de cloud en niet meer op de servers van de werkgever. Uiteraard biedt dit veel voordelen die ook de betrouwbaarheid en veiligheid ondersteunen. Alleen ontbraken duidelijke normen en afspraken in deze snel veranderende branche. Indien de gehele salarisadministratie al was uitbesteed gaf de SAS 70 verklaring van salarisverwerker aan de werkgever inzage in de uitvoering van de dienstverlening. Deze SAS 70 of de opvolger ISAE 3402 is echter alleen beschikbaar voor de werkgever en zijn accountant. Een werknemer kan hier geen beroep op doen. Daarom richt Zeker-OnLine zich nu ook op de salarisbranche en wil ook hier zijn normenkader voor veilige en betrouwbare online diensten beschikbaar maken. Vragen als “moet een softwareleverancier het versturen van een loonstrook naar een onbeveiligde e-mailapplicatie ondersteunen als service naar de werknemer?” waren  tien jaar geleden niet relevant, nu nadrukkelijk wel. Een goed beveiligde salarisadministratie is dan ook van cruciaal belang.

Normenkader
Onder het normenkader of normatiek verstaat Zeker-OnLine de normen die beschrijven welke eisen aan de onlinedienst worden gesteld. De kern van het normenkader is dat ‘de omgeving’ centraal staat. Immers een betrouwbare en veilige infrastructuur staat voorop. Binnen die infrastructuur zijn verschillende onlinediensten te bouwen en kunnen gegevens doelmatig worden uitgewisseld. De onlinediensten die gecertificeerd kunnen worden zijn te herkennen aan de verschillende balken onder het Zeker-OnLine logo.

Over Loket.nl
Loket.nl, een robuuste online oplossing voor salaris en personeel. Werkgevers, werknemers en accountant werken slim samen met de salarissoftware. Ruim 100.000 werkgevers en meer dan 875.000 werknemers maken al gebruik van Loket.nl.

Loket.nl maakt het eenvoudig om alle zaken op het gebied van HRM en salaris op één plek te beheren. Van het invoeren van salarismutaties tot het verrassen van medewerkers op hun verjaardag, alles wat Loket.nl ontwikkelt, is er op gericht om ondernemers administratief te ontzorgen. Door samenwerking met accountantskantoren en slimme integraties met andere software applicaties zorgt Loket.nl ervoor dat de ondernemer zo min mogelijk om hoeft te kijken naar de administratie. Dit bespaart veel onnodige administratieve uren en helpt de personeelsprocessen soepeler te laten verlopen.

Voor salarissoftware als Loket.nl is het belangrijk dat de informatiebeveiliging uiterst serieus genomen wordt. Personeels- en salarisgegevens zijn vertrouwelijk en dienen daarom goed beveiligd te zijn. Vanuit Loket.nl wordt er alles gedaan om beveiligingsincidenten te voorkomen door maatregelen te nemen op alle lagen van beveiliging. Loket.nl vindt het belangrijk dat dat de partijen, die willen weten of de applicatie voldoet aan de beveiliging, een betrouwbaar antwoord krijgen. Een derde onafhankelijke partij als Zeker-OnLine kan vaststellen of Loket.nl aan alle richtlijnen voldoet. Loket.nl is dan ook, als eerste salarisapplicatie, deelnemer geworden van het keurmerk.

Deel dit artikel:

twitterlinkedinmail
Recente berichten