De garanties van het Zeker-OnLine-keurmerk: zekerheid in de cloud

 In Algemeen
Dit artikel verscheen eerder op baaz.nl. Door: Bart Remmers.
Stichting Zeker-OnLine is een onafhankelijke partij die toeziet op de online veiligheid van zakelijke applicaties, waaronder boekhoudsoftware. De stichting geeft een keurmerk uit dat is ontwikkeld in samenwerking met de Belastingdienst. De software wordt streng getoetst op het gebied van betrouwbaarheid, veiligheid en privacy. De Belastingdienst stelt dat ondernemers online boekhoudpakketten met het keurmerk Zeker-OnLine als veilig en betrouwbaar mogen beschouwen.
Waarom de stichting en het keurmerk Zeker-OnLine? ‘Iedere leverancier roemt zijn eigen kwaliteit en betrouwbaarheid. Maar dat kon niet extern worden getoetst door een onafhankelijk instituut met een openbaar normkader van een hoog niveau. Nu kan dat wel’, vertelt Bert Tuinsma.

Volgens de voorzitter is het keurmerk hard nodig. Zeker in het hier en nu. ‘Clouddienstverlening neemt los van het boekhouden hand over hand toe. Er is online salarisverwerking, de administratie staat in de cloud. Maar bijna niemand vraagt zich af hoe veilig dat is en of men op die manier voldoet aan de wet en regelgeving en hoe het staat met de privacy.’

Privacy en security
Vreemd, want juist die privacy en security staan de laatste tijd volop in de spotlights. ‘Er zijn inmiddels zo’n dertig, veertig aanbieders van online boekhoudsoftware. Software specifiek gericht op de ZZP’er tot zeer grote ondernemingen. Vooral bij de doelgroep ZZP’ers, de kleine en zelfstandige ondernemers, zie je dat men wel erg rap met zo’n aanbieder in zee gaat zonder zich af te vragen wat de gevolgen kunnen zijn en welke garanties er worden geboden’, verduidelijkt Bert.

‘Het bewustzijn – met name bij de ZZP’er – is op dat vlak nog zeer beperkt. En dat is jammer. Men ziet de risico’s niet. Maar wat gebeurt er wanneer je provider failliet gaat? Zijn jouw data nog wel je eigendom wanneer de provider over de kop gaat? Of je kunt niet bij je data? En hoe zit het met de bewaarplicht van je gegevens? Dat zijn allemaal vragen die veel te weinig worden afgevraagd door de meeste mensen.’

En daar moet een einde aan komen. Er moet bewustzijn worden gecreëerd. Hoe pakt Zeker-OnLine dat aan? ‘Onder andere door artikelen zoals dit. Verder spreken we op seminars en we werken samen met organisaties als ZZP Nederland en MKB-Nederland. Dat zijn ook de kanalen waar via we ondernemers moeten informeren.’

Standaard normenkader
Boekhoudsoftware in de cloud voorzien van het Zeker-OnLine-keurmerk garandeert de gebruiker een basiskwaliteit, zowel juridisch als technisch, waarmee men veilig verder kan. Gebruikt de ondernemer liever software zonder het keurmerk, dan loopt men kans op het verlies van data, het niet voldoen aan de fiscale wetgeving ten aanzien van de bewaarplicht en het niet voldoen aan de privacyvoorschriften.

‘We hebben een standaard normenkader ontwikkeld waar elke keurmerkhouder zich aan moet houden. Dat toetsen we grondig’, legt Bert uit. ‘Dat moet ook wel, aangezien de ontwikkelingen zeer snel gaan. De wet Datalekken is er één van. Je moet daarom dus steeds alert zijn en blijven.’

Uiteindelijk is online dienstverlening – in de breedste zin – van het keurmerk voorzien de voornaamste ambitie van de stichting Zeker-OnLine. ‘Of het nu gaat om online boekhouden of online salarisverwerking… We zijn tevens in gesprek met hosters en portals om hen aan te sluiten. Op die manier willen wij in een zo breed mogelijk spectrum van de gehele online keten een basiskwaliteit garanderen.’

Denk goed na
‘Een bewuste ZZP’er gaat op zoek naar leveranciers met een keurmerk. Dat betekent dat er meer vraag uit de markt komt en ook meer kleinere partijen die aanhikken tegen de hoge kwaliteitseisen zich moeten aansluiten bij Zeker-OnLine, willen ze kunnen overleven. Doet men dat niet, dan prijst hij zich uit de markt’, verzekert de voorzitter.

Deel dit artikel:

twitterlinkedinmail
Recente berichten