Conferentie Nederland Digitaal

Van maandag 18 tot en met donderdag 21 maart 2019 vond de eerste Conferentie Nederland Digitaal plaats in Theater Gooiland in Hilversum. Wetenschap, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheid wisselden kennis uit en sloegen de handen ineen om richting te geven aan technologische ontwikkelingen die onze maatschappij en de economie in snel tempo veranderen.

Op de laatste dag heeft de samenwerking Partnering Trust een presentatie gegeven over de verantwoordelijkheden binen de keten van cloudaanbieders.
Partnering Trust bepleit de volgende ontwikkelingen in de presentatie:

  • Een effectief certificeringsschema voor clouddiensten inclusief de onderliggende diensten zoals managed services, hosting, housing, networking, etc. Een certficeringschema bestaat uit een norm waar tegen getoetst wordt en een voor het doel van de certificering geschikte conformity assessment.
  • Eén transparante set criteria, de norm, zodat het voor gebruikers en leveranciers duidelijk is waaraan voldaan moet worden. Dit moet de compliance kosten beperken.
  • Heldere communicatie over de betekenis van een certificaat zodat duidelijk is wat de betekenis is, wat de waarde ervan voor de gebruiker/belanghebbende is.

De totale afspraken die op deze dag zijn gemaakt, zijn verwerkt in het document: ” Opbrengsten Conferentie Nederland Digitaal 2019“.

 

Wanneer?

21-03-2019 - 00:00

Waar?

Downloads