Raad van Toezicht Zeker-OnLine

Raad van toezicht

De Stichting Zeker-Online staat onder toezicht van een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht stelt het Bestuur van de Stichting aan, houdt toezicht op de realisatie van de doelstellingen van de Zeker-OnLine en stelt het normenkader vast van Zeker-OnLine op voordracht van de Raad van Bestuur. U kunt contact opnemen met de Raad van Toezicht via het secretariaat van de Stichting.

In de raad van bestuur hebben de volgende personen zitting:

Drs. L.F.G. (Bert) Tuinsma RA is na zijn opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen bedrijfseconomie en accountancy werkzaam geweest als registeraccountant bij Ernst & Young Accountants, waarvan de laatste 22 jaar als audit partner in de internationale praktijk en daarnaast actief geweest in diverse (inter)nationale Ernst & Young gremia voor onderzoek, vaktechnische ontwikkeling en implementatie en interne opleidingen. Bert is nu actief als voorzitter Raad voor de Praktijkopleidingen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), Kwaliteitstoetser voor Raad voor Toezicht van de NBA, en examinator en docent financial auditing aan diverse universiteiten.

bert-tuinsma

W.G.M.A. (Will) Reijnders RE RA was tot 1 januari 2013 werkzaam bij de Belastingdienst als lid van het MT van de Landelijke Toezicht Organisatie. Daarvoor was hij werkzaam in diverse (project)management- en adviesfuncties. Will is tevens bestuurslid van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen en de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen.

will-reijnders

In de raad van toezicht hebben de volgende personen zitting:

Prof. Dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA is parttime hoogleraar accounting information systems aan de Universiteit van Tilburg. Hans verricht onderzoek naar mogelijkheden van nieuwe vormen van elektronische gegevensuitwisseling voor de inrichting van de administratieve organisatie. Tot 2008 was Hans universitair hoofddocent aan de Universiteit Maastricht en promoveerde ook aan deze universiteit. Daarnaast was hij sinds 1982 partner bij Ernst & Young accountants en is al vele jaren actief betrokken bij XBRL en als standard setter bij beroepsorganisaties als IFAC, NOREA, NBA en FEE. Hij is tevens voorzitter van XBRL-Nederland.

hans-verkruijsse

Drs. A.(Ad) Clarijs EMFC RA RC RI (1951) was tot april 2011 directeur van Flynth adviseurs en accountants te Hoofddorp. Clarijs was binnen Flynth met name verantwoordelijk voor ICT, alle vaktechniek en compliance. In het verleden vervulde Clarijs op diverse niveaus, zowel nationaal als internationaal, management posities binnen SABIC, DSM en Deloitte. Voorts is hij in diverse functies nog betrokken bij het onderwijs via NIVRA-Nyenrode, Erasmus Universiteit en Universiteit Maastricht, alsmede bij de beroepsorganisaties NBA, VRI en VRC.

ad-clarijs

 

Arie van Bellen is directeur van ECP, platform voor de Informatiesamenleving. Digitalisering speelt een sleutelrol bij het verbeteren van de economische slagkracht van ons land. Vanuit die overtuiging brengt ECP, als onafhankelijke en invloedrijke organisatie, partijen uit bedrijfsleven, het onderwijs en de publieke sector samen. Om elkaar te inspireren, om kennis te delen en om samen te werken. Maar vooral om de kansen die de informatie- samenleving biedt optimaal te benutten. Meer dan 150 aangesloten deelnemers geven het platform hiervoor een stevige publiek-private basis.

Quote ‘Menig Europees land mag jaloers zijn op de manier hoe wij voor veilig internet de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven hebben georganiseerd’

arie-van-bellen

Jurgen Baidenmann is lid van het management team bij de Belastingdienst met als aandachtsgebied het Expertisecentrum Handhaving en Intelligence.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.