De werving voor zzp-ers die willen meedoen aan deze proef is gestopt.

De Belastingdienst begon eind 2017 met verschillende softwareleveranciers en het keurmerk Zeker-OnLine, de proef ‘Betalen, boekhouden en belastingaangifte doen in één’. Het doel van de proef was om te toetsen of zzp’ers meer gemak en zekerheid ervaren bij het gebruik van een online boekhoudapplicatie. Zodoende kunnen de deelnemers van de proef/zzp’ers, naast het ondernemen, gemakkelijker bezig zijn met de eigen belastingzaken.

De werving voor de proef is inmiddels afgerond en de laatste resultaten laten zien dat zzp’ers meer gemak, overzicht en duidelijkheid ervaren. De huidige deelnemers in de proef blijven meedoen aan de laatste gebruikersonderzoeken die lopen tot eind november 2019. Aanmelden voor de proef is daarom niet meer mogelijk. Uiteraard raden we je nog steeds aan om met een door ons gecertificeerde boekhoudapplicatie te werken voor je online administratie. De boekhoudapplicaties die voorzien zijn van het keurmerk Zeker-OnLine staan hier.

Waarom is het van belang om te kiezen voor een Zeker-OnLine gecertificeerde applicatie? Een aantal voorbeelden:

  • De data staat bij een leverancier waarvan is vastgesteld dat deze passende organisatorische en technische maatregelen heeft getroffen, zoals bijvoorbeeld ook verplicht is vanuit de AVG bij de verwerking van persoonsdata. Lees in ons normenkader wat wij allemaal verstaan onder passende organisatorische en technische maatregelen.
  • De data wordt bewaard bij leveranciers binnen de Europese Ruimte.
  • Mocht de leverancier onverhoopt failliet gaan of de activiteiten staken dan heb je zes maanden de tijd om je data over te zetten naar een andere applicatie, zodat je bijvoorbeeld je aangifte nog steeds op tijd kan inleveren.
  • Als je wilt overstappen wordt de data op een gangbare manier aan je geleverd ter voorkoming van een vendor lock-in.

Zeker-OnLine is het enige keurmerk dat de gehele clouddienst beoordeeld aan de hand van een openbaar normenkader en  daarbij steunt op het oordeel van onafhankelijk IT -auditors.  De drie redenen waarom de Belastingdienst in deze pilot alleen heeft samen gewerkt met Zeker-OnLine gecertificeerde applicaties.