Keurmerk aanvragen

Aanbieders van onlinediensten kunnen zich aanmelden bij de Stichting Zeker-OnLine, teneinde Deelnemer te worden als voorwaarde om vervolgens een aanvraag voor het Keurmerk te kunnen indienen. Als Deelnemer verklaart u kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderhavige Deelnemersvoorwaarden.

Aanvraagprocedure

 1. U meldt zich als deelnemer aan bij Zeker-OnLine door het aanvraagformulier in te vullen.
  1. Online boekhouden;
  2. Portals en Platforms.
 2. U neemt kennis van de relevante documenten:
  1. Deelnemersvoorwaarden;
  2. Het normenkader;
  3. Het auditprotocol.
 3. Uw aanvraag wordt beoordeeld en bevestigd door Zeker-OnLine.
 4. U stelt zelf een IT-auditor aan en meldt deze aan bij Zeker-OnLine. Hiervoor gebruikt u de volgende documenten:
  1. Het accreditatieformulier;
  2. Het auditprotocol.
 5. Na het afronden van de audit kunt u de assurancerapportage en het aanvraagformulier voor het keurmerk aan Zeker-OnLine sturen. Ons bestuur gebruikt deze rapportage voor de beoordeling en toekenning van het keurmerk.
 6. In overleg wordt een passend moment voor de officiële uitreiking gekozen. De uitreiking wordt uitgebreid gecommuniceerd en op de website wordt het nieuwe keurmerkproduct toegevoegd.

Verdere ontwikkeling

Vooralsnog richt Zeker-OnLine zich op de kernfunctionaliteit boekhouden en portals. We werken aan een normenkader voor salarissen.

Zeker-OnLine heeft als ambitie om partijen die werkzaam zijn in de gehele keten apart te certificeren, dit noemen we de modulaire aanpak.

Zie ook de afbeelding die dit hiernaast schematisch weergeeft.

keurmerk-aanvragen-graphic2

Keurmerkhouders

Zeker-OnLine heeft de volgende keurmerkhouders:

Reeleezee - Reeleezee Administratie
Exact- Exact Online
Flexkids-Flexkids Online
Loket.nl - Loket.nl