Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van de Stichting en zorgdragen dat de toekenning van de keurmerken onafhankelijk van de leverancier plaatsvindt. In het bestuur hebben de volgende personen zitting:

Bert Tuinsma

Drs. L.F.G. (Bert) Tuinsma RA is bestuursvoorzitter van Zeker-OnLine. Bert is na zijn opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen bedrijfseconomie en accountancy werkzaam geweest als registeraccountant bij Ernst & Young Accountants, waarvan de laatste 22 jaar als audit partner in de internationale praktijk en daarnaast actief geweest in diverse (inter)nationale Ernst & Young gremia voor onderzoek, vaktechnische ontwikkeling en implementatie en interne opleidingen. Bert is nu actief als voorzitter Raad voor de Praktijkopleidingen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), Kwaliteitstoetser voor Raad voor Toezicht van de NBA, en examinator en docent financial auditing aan diverse universiteiten.

bert-tuinsma

Tom Vreeburg

T.B. (Tom) Vreeburg was tot 1 juli 2017 werkzaam als partner IT Audit bij EY. Hij was daar onder meer verantwoordelijk voor het afgeven van assurance rapportages bij serviceorganisaties (ISAE3402, SOC2). Tom is daarnaast voorzitter geweest van de Commissie voor de Organisatie van de Informatie Voorziening van het NBA en en is een van de oprichters van XBRL Nederland. Hij was van 2009 tot 2016 bestuurslid van NOREA en is nu nog voorzitter van de Visitatiecommissie Opleidingen en lid van de Raad van Beroep.  Namens NOREA is hij lid van de CSPCert stakeholder werkgroep van de Europese Commissie.

tom-vreeburg

Bert Heijenk

A.W. (Bert) Heijenk RA was tot 1 maart 2020 werkzaam bij de Belastingdienst. De laatste jaren had Bert een coördinerende rol op het gebied van innovatie en vernieuwing in het toezicht en was vanuit die rol nauw betrokken bij de totstandkoming van de keurmerken (naast “ZOL” ook keurmerken voor betrouwbare afrekensystemen en ritregistratiesystemen). Daarvoor heeft Bert o.a. jarenlang in het toezicht gewerkt, heeft diverse managementsfuncties gehad, was programmamanager voor SAP-implementatie bij de Belastingdienst en heeft een beleidsfunctie op het Ministerie van Financiën gehad.

Bert is tevens bestuurslid van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen en de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen.

pasfoto-bert-heijenk-website

Bianca Smit

B.S. (Bianca) Smit RA is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Bianca heeft ruim 12 jaar gewerkt voor EY accountants en is naast Zeker-OnLine examinator en docent Financial Auditing op Universiteit van Amsterdam en Nyenrode. Via het contactformulier kunt u contact met ons opnemen.

bianca-smit

Raad van toezicht

De Stichting Zeker-OnLine heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is belast met:

  • Het houden van toezicht en controle op de realisatie van de doelstellingen van de Stichting.
  • Het houden van toezicht en controle op de ontwikkeling, de compliance en de naleving van de normatiek.
  • Het houden van toezicht en controle op de bedrijfsvoering van de Stichting en de bestuurders daarvan (waaronder toezicht op eventuele belangenverstrengelingen).
  • Het formeel vaststellen van de normatiek volgens het voorstel van het bestuur van de Stichting.

In de Raad van Toezicht hebben de volgende personen zitting:

Hans Verkruijsse

Prof. Dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA is parttime hoogleraar accounting information systems aan de Universiteit van Tilburg. Hans verricht onderzoek naar mogelijkheden van nieuwe vormen van elektronische gegevensuitwisseling voor de inrichting van de administratieve organisatie. Tot 2008 was Hans universitair hoofddocent aan de Universiteit Maastricht en promoveerde ook aan deze universiteit. Daarnaast was hij sinds 1982 partner bij Ernst & Young accountants en is al vele jaren actief betrokken bij XBRL en als standard setter bij beroepsorganisaties als IFAC, NOREA, NBA en FEE. Hij is tevens voorzitter van XBRL-Nederland.

hans-verkruijsse

Marc Welters

Drs. M.M.J.M. (Marc) Welters RE RA is lid van de Raad van Toezicht van Betrouwbaar Administreren. Na zijn studie Economie aan de Universiteit van Maastricht, is Marc in 1993 gestart bij Ernst & Young Accountants (EY), waarvan hij de laatste 15 jaar als IT audit partner actief is. Hij is eindverantwoordelijk voor alle IT auditwerkzaamheden bij grote internationale organisaties en is bestuurder voor de gehele IT auditpraktijk van EY in Nederland. Zijn aandacht gaat uit naar de digitalisering van de financiële audit en de invloed van IT audit op andere domeinen zoals cyber, transaction services, robotisering en blockchain. Naast deze functie is hij bestuurder van de NOREA (beroepsgroep van alle in Nederland geregistreerde IT auditors), lid van het Curatorium TIAS Business School en examinator aan TIAS Business School (Tilburg) en Erasmus School of Accounting and Assurance (Rotterdam).

pasfoto-ey-casual_025_1681

Arie van Bellen

‘Menig Europees land mag jaloers zijn op de manier hoe wij voor veilig internet de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven hebben georganiseerd’

Mr A. (Arie) van Bellen is directeur van ECP, platform voor de Informatiesamenleving. Digitalisering speelt een sleutelrol bij het verbeteren van de economische slagkracht van ons land. Vanuit die overtuiging brengt ECP, als onafhankelijke en invloedrijke organisatie, partijen uit bedrijfsleven, het onderwijs en de publieke sector samen. Om elkaar te inspireren, om kennis te delen en om samen te werken. Maar vooral om de kansen die de informatie- samenleving biedt optimaal te benutten. Meer dan 150 aangesloten deelnemers geven het platform hiervoor een stevige publiek-private basis.

arie-van-bellen