Raad van bestuur

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het behalen van de doelstellingen van de Stichting en zorgdragen dat de toekenning van de keurkmerken onafhankelijk van de leverancier plaatsvindt. In de Raad van Bestuur hebben de volgende personen zitting:

Bert Tuinsma

Drs. L.F.G. (Bert) Tuinsma RA is bestuursvoorzitter van Zeker-OnLine. Bert is na zijn opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen bedrijfseconomie en accountancy werkzaam geweest als registeraccountant bij Ernst & Young Accountants, waarvan de laatste 22 jaar als audit partner in de internationale praktijk en daarnaast actief geweest in diverse (inter)nationale Ernst & Young gremia voor onderzoek, vaktechnische ontwikkeling en implementatie en interne opleidingen. Bert is nu actief als voorzitter Raad voor de Praktijkopleidingen van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA), Kwaliteitstoetser voor Raad voor Toezicht van de NBA, en examinator en docent financial auditing aan diverse universiteiten.

bert-tuinsma

Will Reijnders

W.G.M.A. (Will) Reijnders RE RA is penningmeester van Zeker-OnLine. Will was tot 1 januari 2013 werkzaam bij de Belastingdienst als lid van het MT van de Landelijke Toezicht Organisatie. Daarvoor was hij werkzaam in diverse (project)management- en adviesfuncties. Will is tevens bestuurslid van de Stichting Betrouwbare Afrekensystemen en de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen.

will-reijnders

Bianca Smit

B.S. (Bianca) Smit RA is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Bianca heeft ruim 12 jaar gewerkt voor EY accountants en is naast Zeker-OnLine examinator en docent Financial Auditing op Universiteit van Amsterdam en Nyenrode. Via het contactformulier kunt u contact met ons opnemen.

bianca-smit

Raad van toezicht

De Stichting Zeker-OnLine heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht is belast met:

  • Het houden van toezicht en controle op de realisatie van de doelstellingen van de Stichting.
  • Het houden van toezicht en controle op de ontwikkeling, de compliance en de naleving van de normatiek.
  • Het houden van toezicht en controle op de bedrijfsvoering van de Stichting en de bestuurders daarvan (waaronder toezicht op eventuele belangenverstrengelingen).
  • Het formeel vaststellen van de normatiek volgens het voorstel van het bestuur van de Stichting.

In de Raad van Toezicht hebben de volgende personen zitting:

Hans Verkruijsse

Prof. Dr. J.P.J. (Hans) Verkruijsse RE RA is parttime hoogleraar accounting information systems aan de Universiteit van Tilburg. Hans verricht onderzoek naar mogelijkheden van nieuwe vormen van elektronische gegevensuitwisseling voor de inrichting van de administratieve organisatie. Tot 2008 was Hans universitair hoofddocent aan de Universiteit Maastricht en promoveerde ook aan deze universiteit. Daarnaast was hij sinds 1982 partner bij Ernst & Young accountants en is al vele jaren actief betrokken bij XBRL en als standard setter bij beroepsorganisaties als IFAC, NOREA, NBA en FEE. Hij is tevens voorzitter van XBRL-Nederland.

hans-verkruijsse

Ad Clarijs

Drs. A.(Ad) Clarijs EMFC RA RC RI was tot april 2011 directeur van Flynth adviseurs en accountants te Hoofddorp. Clarijs was binnen Flynth met name verantwoordelijk voor ICT, alle vaktechniek en compliance. In het verleden vervulde Clarijs op diverse niveaus, zowel nationaal als internationaal, management posities binnen SABIC, DSM en Deloitte. Voorts is hij in diverse functies nog betrokken bij het onderwijs via NIVRA-Nyenrode, Erasmus Universiteit en Universiteit Maastricht, alsmede bij de beroepsorganisaties NBA, VRI en VRC.

ad-clarijs

Arie van Bellen

‘Menig Europees land mag jaloers zijn op de manier hoe wij voor veilig internet de samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven hebben georganiseerd’

Mr A. (Arie) van Bellen is directeur van ECP, platform voor de Informatiesamenleving. Digitalisering speelt een sleutelrol bij het verbeteren van de economische slagkracht van ons land. Vanuit die overtuiging brengt ECP, als onafhankelijke en invloedrijke organisatie, partijen uit bedrijfsleven, het onderwijs en de publieke sector samen. Om elkaar te inspireren, om kennis te delen en om samen te werken. Maar vooral om de kansen die de informatie- samenleving biedt optimaal te benutten. Meer dan 150 aangesloten deelnemers geven het platform hiervoor een stevige publiek-private basis.

arie-van-bellen

De Belastingdienst

De Belastingdienst is lid van de Raad van Toezicht. De Belastingdienst is lid van de Raad van Toezicht om met name toezicht te houden op de ontwikkeling van het normenkader. De Raad van Toezicht moet immers het normenkader vaststellen alvorens deze definitief wordt. De inkadering van deze rol is ook belegd in het reglement van de Raad van Toezicht.

belastingdienst-logo