Het keurmerk voor
online diensten.

Onafhankelijk & Transparant

Veilig & betrouwbaar

Juridische zekerheid

Onafhankelijke beoordeling

online-kluis

Veilig werken in de cloud

Zeker-OnLine wil online dienstverlening veiliger maken voor gebruikers. Dit doen we door onafhankelijke en transparante toetsing van online diensten als boekhoudprogramma’s en portals. Zeker-OnLine staat voor betrouwbaarheid, veiligheid en continuïteit van de dienstverlening.

Zeker-OnLine voor ONDERNEMERS

MKB trends laten zien dat automatisering en cloud computing steeds belangrijker worden in onze bedrijfsvoering. Maar hoe gaat dit in zijn werk en zijn uw gegevens veilig opgeslagen.

Het keurmerk hanteert een werkwijze binnen het normenkader dat er voor zorgt dat aan alles gedacht is om het de gebruiker zo makkelijk mogelijk te maken en betrouwbaarheid voorop staat.

Zeker-OnLine voor ACCOUNTANTS

Elke accountant heeft te maken met IT of hij nu adviesdiensten verleent bij het online boekhouden, de jaarrekening samenstelt of jaarrekening controleert. De jaarrekening komt altijd voort uit een administratie die geautomatiseerd is en vaak op afstand staat zoals in de Cloud. Zeker-OnLine stelt onder andere de betrouwbaarheid en continuïteit van de online applicatie vast. Meer weten lees hier verder.

Zeker-OnLine voor

Keurmerkhouders

Zeker-OnLine heeft de volgende Zeker-OnLine boekhouden keurmerkhouders:

Exact- Exact Online
Reeleezee - Reeleezee Administratie